Skip to main content
Mother, father and child in garden
  • Home
  • /

  • Tiếng Việt (Vietnamese)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Your child was born ready to learn. Every second their brain forms over a million new connections. Simple, everyday activities with you, help to make these connections strong. Talk, sing, play and read together everyday to give them the best start. 

Language is a bridge to culture so by sharing your home language, you can help your child form a strong sense of identity and belonging. Learning multiple languages at the same time does not delay a child’s speech development. In fact, it can help children learn English faster and more easily through enhanced concentration, memory, creativity and an understanding of how language works.

For more ideas on supporting your child’s language development, sign up for free customised tips via email (in English) or join a First 5 Forever session at your local library.

Từ lúc chào đời con bạn đã bắt đầu học. Cứ mỗi giây não của con hình thành hơn một triệu kết nối mới. Các hoạt động đơn giản hàng ngày với bạn sẽ giúp những kết nối này trở nên bền chặt. Nói chuyện, hát hò, vui chơi và đọc cùng nhau mỗi ngày mang đến cho trẻ sự khởi đầu tốt nhất.

Ngôn ngữ là cầu nối văn hoá, vì vậy bằng cách nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bạn có thể giúp con mình hình thành ý thức về bản sắc và gắn kết mạnh mẽ. Học nhiều ngôn ngữ cùng lúc không làm chậm quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Trên thực tế, việc này có thể giúp trẻ học tiếng Anh nhanh hơn và dễ dàng hơn thông qua việc tăng cường khả năng tập trung, trí nhớ, khả năng sáng tạo và sự hiểu biết về cách hoạt động của ngôn ngữ.

Để biết thêm ý tưởng về việc hỗ trợ phát triển ngôn ngữ của con bạn, hãy đăng ký nhận các bí quyết miễn phí theo yêu cầu qua email (bằng Tiếng Anh) hoặc tham gia buổi First 5 Forever tại thư viện địa phương của bạn.

Watch / Xem

Giờ Đọc truyện bằng Ngôn ngữ của bạn: Gia đình của Tớ
In-Language Story Time: My People

Chơi là cách trẻ học.

Chơi cùng nhau thúc đẩy việc học.

Nói lên giúp trẻ học