Kiswahili (Swahili)

Share the joy of language, culture and connection with your child by talking, reading, singing and playing together every day. Learn more and spark your child's love of reading with these First 5 Forever resources.

Shiriki furaha ya lugha, utamaduni na kuunganika na mtoto wako katika kuzungumza, kusoma, kuimba na kucheza pamoja kila siku. Pata maelezo zaidi na uanzishe upendo wa kusoma wa mtoto wako kwa nyenzo hizi za First 5 Forever.

Watch / Tazama

Wakati wa Hadithi ya Lugha Mahususi: Watu Wangu
In-Language Story Time: My People